A Tour of the Monuments of Passaic

Punktem wyjścia do działania Piotra Drewko jest tekst Roberta Smithsona A Tour of the Monuments of Passaic, który odnosi się do kilku aktualnych praktyk artystycznych wywodzących się z przeszłości land artowej. Pierwszą częścią projektu będzie wykład oraz prezentacja spuścizny land artu  –  zarówno tego pierwotnego, jak i współczesnych praktyk land artowych, ze wskazaniem na transformację myśli ich prekursora, czyli Roberta Smithsona.
Drugi etap to wejście w przestrzeń, spacer w trakcie którego miasto potraktowane zostanie jako gotowa wystawa i fuzja sztuki z architekturą. Artysta / turysta posługując się mapami, wraz z młodzieżą, stworzy przewodnik po „ruinach” miasta / wsi, potencjale artystycznym tego miejsca, mapujący architekturę, dziwne, istniejące już tam „instalacje”, bądź miejsca już nie istniejące.
miejsce: Żmigród

autor

Piotr Drewko