Joanna Rzepka-Dziedzic

artystka multimedialna, autorka instalacji, fotografii i wideo, kuratorka, edukatorka, aktywistka lokalna. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu MA oraz Instytutu Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opawie – Czeska Republika BA. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r.
Od 2004 roku współprowadzi niezależną instytucję kultury – Galerię Szarą (do 2015 roku – w Cieszynie, od 2016 w Katowicach). W ramach tej działalności brała udział w organizacji ponad 100 wystaw z udziałem kilkuset artystów w kraju i za granicą. Przygotowała setki godzin warsztatów i spotkań z zakresu sztuki współczesnej i Nowych Mediów. Współorganizowała kilkadziesiąt koncertów i parę festiwali. Organizowała też konferencje, redagowała i wydawała książki.
Swoje projekty prezentowała na wystawach w kraju i za granicą. Obecnie pracuje nad projektem Syndrom Feniksa – autorską koncepcją sinusoidalnego sposobu funkcjonowania osobowości twórczych.