Przenikanie

Przenikanie, to gra faktu z subiektywnością. Indywidualnego, podmiotowego z obowiązującą prawdą. Historiografia służy tu jedynie jako wstępne narzędzie do rozpoznana terenu. Całość działania koncentruje się bowiem na zniekształceniach czasu i miejsca, jakie dokonuje nasza pamięć i osobowość. Przedmiotem pracy artystów będą więc osobiste narracje i doświadczenia mieszkańców Obornik Śląskich, Bagna i Żmigrodu, które finalnie zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Do realizacji projektu zaproszeni zostali artyści, animatorzy, edukatorzy i badacze. Przy czynnym współudziale władz miejskich, historyków, młodzieży i towarzystw oświatowych opracują szereg indywidualnych obrazów, tłumaczących na język uniwersalny to co lokalne, niewidoczne czy zapomniane. Działania zachęcić mają do nowego spojrzenia na wciąż kształtującą się społeczną tkankę, ale i sprowokować do odczytania kulturowej spuścizny tych szczególnych miejsc na nowo.

Przestrzeń oswojona zmienia wszystkie swoje wymiary i znaczenia. Poprzez nałożenie na nią klisz pamięci, emocji, odrealnia się i zaczyna funkcjonować jako szereg subiektywnych obrazów. Odległości i relacje przestrzenne ulegają zniekształceniu, wielkości ulic, kąty, pomieszczeń, kolory, faktury przeobrażają się pod wpływem działania czasu, pamięci i uczuć. Podobnie jednak dzieje się z przestrzenią obcą, nieznaną. Umysł ludzki musi poddać ją analizie, przetłumaczyć. Ilość dostrzeganych elementów zwiększa się, odległości wydłużają, wysokości rosną, kolory intensyfikują, odkrywane historie działają mocno. Otoczenie (krajobraz miejski lub przestrzenie poza miastem) wpływa też na nasze odczucia. Znajdujemy miejsca, których nie znamy a które w sposób niewytłumaczalny oddziałują na nas pozytywnie bądź budzą lęki. Na swych prywatnych mapach życia mamy wiele miejsc szczęśliwych i te tragiczne bądź obojętne. Istnieje więc nieskończona ilość odwzorowania świata, każdy z nas tworzy codziennie nowe zapisy rzeczywistości.

edukacja / warsztaty / realizacje / wystawa
Oborniki Śląskie / Bagno / Żmigród / Wrocław

Kuratorka: Agnieszka Chodysz-Foryś
Współpraca programowa: Daniel Koniusz

Artyści: 
Agnieszka Antkowiak, Piotr Drewko, Monika Drożyńska, Łukasz Dziedzic, Kasia Kmita, Kamila Kobierzyńska, Daniel Koniusz, Tomasz Koszewnik, Kurkotkollektiv, Eugeniusz Minciel, Joanna Rzepka-Dziedzic, Rafał Wilk, Urszula Wilk, Natalia Wiśniewska, Czarny Latawiec
Mapy: Marcin Siehankiewicz

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Zespół Placówek Kultury w Żmgrodzie, Muzeum Współczesne Wrocław
Partnerzy: Wydział Promocji i Organizacji Pozarządowych w Obornikach Śląskich, Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Publiczne Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nobla w Obornikach Śląskich, Samorząd Uczniowski Ginazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie, Stowarzyszenie Klubu Seniora Humorek w Żmigrodzie, Teatr Westa w Żmigrodzie

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Burmistrz Gminy Żmigród

Realizacje w Obornikach Śląskich, Bagnie i Żmigrodzie: 30 września – 9 października 2016

Finałowe prezentacje:
8 października, godzina 15.00, Żmigród, Zespół Pałacowo-Parkowy w Żmigrodzie, ul. Parkowa
9 października 2016, godzina 16.00, Oborniki Śląskie, Stare Kino, ul. Dworcowa

Wystawa:
18 listopada – 31 grudnia 2016, Muzeum Współczesne Wrocław, Plac Strzegomski 2A