Pięknie tu mamy

Po spotkaniu ze społecznością Obornik Śląskich zaskoczyła mnie nader pozytywna opinia na temat miasta. Mimo trudnych lat tuż po wojnie, dziś miasteczko jest powodem do dumy swoich mieszkańców. Okazuje się, że jest to najlepsze miejsce do życia…
Działanie ma na celu pielęgnowanie „dobrej pamięci” o tym miejscu i jest zaplanowane na trzy dni, podczas których przeprowadzę wywiady z mieszkańcami, a następnie umieszczę ich opinie w centralnym miejscu miasteczka. Te sentencje trwale wyryte w drodze, którą codziennie przemierzają, będą ulegały wpływom atmosferycznym, będą zmieniać swój kształt, będą się zniekształcać się jak wspomnienia o tym miejscu, ale zostaną w pamięci miasta zapewne dłużej niż sami mieszkańcy.
miejsce: Oborniki Śląski