realne – nierealne nierealne – realne

Działanie, które wyrasta z „Topografii”, realizowanych przez artystę w latach 1981 – 1982. Na znalezionych wówczas w ulicznym koszu na śmieci kliszach kartograficznych  –  negatywach map, Minciel nakładał swoje malarskie ślady, fałszując pierwotne odwzorowanie.
W Żmigrodzie powstanie fragment mapy miejskiej, w skali 1:1. Odbicie na niej fragmentu realnej przestrzeni będzie podważało dosłowność i wskazywało na jej subiektywny, zniekształcony charakter  –  dosłowność jako zakłamanie rzeczywistości.